تور کویر مصر

روز اول - تهران

ورودی از فرودگاه امام خمینی . انتقال به هتل و استراحت در هتل. اقامت شب در تهران.

روز دوم - تهران ، نائین

صبح بعد از خوردن صبحانه تهران را به مقصد نائین ترک کرده.توقف در محمدیه نائین و دیدن ریسندگی و بافندگی سنتی آن منطقه.خوردن ناهار در مهمانسرای  توریستی نائین. بازدید کردن از مسجد جامع نائین (قرن 10) و بازدید از موزه مردمی.اقامت شب در نائین.

روز سوم- نائین ، مصر

صبح بعد از خوردن صبحانه نائین رو به مقصد روستای مصر ترک کرده. بعداز ظهر بازدید از کویر مصر.اقامت شب در مصر

روز چهارم - مصر

صبح بازدید کردن از دریاچه نمک. بعدازظهر بازدید کردن از کویر خور. اقامت شب ر کاروانسرای انارک.

روز پنجم - مصر

در صبح بازدید از تخت عباسی و تخت عروس. بعدازظهر بازدید کردن از روستای فرحزاد. اقامت شب کمپینگ در میان شن های روان.

روز ششم - مصر

در صبح بازدید کردن از روستای گرمه. بعدازظهر حرکت کردن به سمت روستای فرحزاد.اقامت شب در روستای فرحزاد ( بارانداز طباطبائی).

روز هفتم - فرحزاد ، تهران

در صبح بعد از خوردن صبحانه ترک کردن روستای فرحزاد و حرکت به سمت تهران. استراحت در هتل تهران.اقامت شب در تهران.

روز هشتم - خروجی

بعد از خوردن صبحانه انتقال به فرودگاه امام خمینی. پرواز برگشت به خانه.

درباره شهرآیین

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین ( سهامی خاص ) به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/6/24 تحت شماره 460313 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از شرکت های تابعه بانــک شــهر می باشد و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری میباشد.