تور کوهنوردی دماوند

روز اول : تهران

ورودی از فرودگاه بین المللی امام خمینی ، و انتقال به هتل و استراحت در هتل تهران. اقامت شب در تهران.

روز دوم : تهران – پلور

بعد از خوردن صبحانه انتقال به هتل پلور. اقامت شب در هتل پلور.

روز سوم : پلور – گوسفند سرا

انتقال به مسیر اصلی کوه گوسفند سرا و کوهپیمایی ( میتوانید استفاده کنید ازمسیراسکی).اقامت شب در گوسفند سرا.

روز چهارم : گوسفند سرا – بارگاه سوم

در صبح صعود کردن در ارتفاع. اقامت شب در بارگاه سوم.

روز پنجم : بارگاه سوم

ما امروز چون مخواهیم از  ارتفاع 4200ئ به ارتفاع 5000 بالا بریم باید اول به آب و هوای انجا عادت کنیم به همین دلیل آرامتر بالا میرویم که بتونیم عادت کنیم به اب و هوای آن قسمت. سپس ما خواهیم داشت یک روز عالی همراه با اسکی و عادت کردن به آب و هوای آن منطقه.اقامت شب در بارگاه سوم.

روز ششم : خروجی

حرکت به سمت فرودگاه بین المللی امام خمینی و پرواز برگشت به خانه.

درباره شهرآیین

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین ( سهامی خاص ) به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/6/24 تحت شماره 460313 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از شرکت های تابعه بانــک شــهر می باشد و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری میباشد.