تور طبیعت گردی با دوچرخه

روز اول : تهران (ورودی)

انتقال از فرودگاه امام خمینی به هتل.استراحت ، اقامت شب در تهران.

روز دوم : تهران – کاشان – برزک

حرکت به سمت کاشان و بازدید از شهر کاشان و حرکت به سمت برزک. اقامت شب در برزک.

روز سوم : برزک – قصر

حرکت به سمت قمصر (دوچرخه سواری )  اقامت شب در قصر.

روز چهارم : قمصر – ابیانه

حرکت به سمت روستای ابیانه (دوچرخه سواری)  بازدید از روستای ابیانه. اقامت شب در روستای ابیانه.

روز پنجم : ابیانه – کمهر

حرکت به سمت شیراز ، و نگه داشتن در روستای کمهر . اقامت شب در کمهر.

روز ششم : کمهر – دژکرد

حرکت به سمت دژکرد (دوچرخه سواری) و رفتن به آبشار مارگون – دژکرد. اقامت شب در دژکرد.

روز هفتم : دژکرد – خفر

حرکت به خفر (دوچرخه سواری) ، اقامت شب در خفر

روز هشتم : خفر – آب ملخ

حرکت به سمت سیوار و سپس به آب ملخ (دوچرخه سواری). اقامت شب در آب ملخ.

روز نهم : آب ملخ – لردگان

حرکت با ماشین به سمت لردگان . اقامت شب در لردگان.

روز دهم : لردگان – اردل

حرکت به سمت اردل (دوچرخه سواری). اقامت شب در اردل

روز یازدهم : اردل – چلگرد

حرکت از اردل به سمت چلگرد. حرکت از اردل به سمت دشتک با ماشین ، از دشتک به چلگرد (دوچرخه سواری). اقامت شب در چلگرد.

روز دوازدهم : چلگرد – سر آقا سید

حرکت از چلگرد به سمت سر آقا سید (دوچرخه سواری). اقامت شب در سر آقا سید.

روز سیزدهم : سر آقا سید – خانسار

حرکت از سر آقا سید به سمت قوکان  و فریدون شهر(دوچرخه سواری) . از فریدون شهر حرکت با ماشین به سمت خانسار.اقامت شب در خانسار.

روز چهاردهم : خانسار – تهران

حرکت از خانسار به سمت تهران. مسیر اول از خانسار به سمت گلپایگان.در مسیر بازدید از ارگ گوگد ، کاخ خورهه در محلات و سپس حرکت به سمت تهران. اقامت شب در تهران.

روز پانزدهم : تهران (خروجی)

انتقال به فرودگاه امام خمینی و پرواز برگشت به خانه.

درباره شهرآیین

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین ( سهامی خاص ) به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/6/24 تحت شماره 460313 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از شرکت های تابعه بانــک شــهر می باشد و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری میباشد.