تور درمانی آب گرم

روز اول - تبریز(ورودی)

انتقال از فرودگاه بین الملی تبریز به هتل. استراحت در هتل. اقامت شب در تبریز.

روز دوم – تبریز،اردبیل، سرین

صبح حرکت از تبریز به سمت اردبیل. نیمی از روز بازدید از شهر اردبیل. و حرکت به سمت سرین.

روز سوم - سرین

استفاده کردن از حمام آب گرم و استخر درمانی ، مواد افزودنی ویژه و خاص درمانی در حمامها و آب های درمانی در سرین. اقامت شب در سرین.

روز چهارم - سرین ، قطور سوئی

حرکت به سمت قطور سوئی ، استفاده از حمام و استخر که مفید هستند برای پوست و گرمی و آرامش که دمای آن 40 درجه است. لذت بردن از کوه سبلان و کمی کوهپیمایی یا بازدید کردن از قبیله شهسوان د دامن کوه سبلان. اقامت شب در قطور سوئی.

روز پنجم - قطور سوئی ، شابیل

حرکت به سمت شابیل . شنا دراستخر آب گرم 49 درجه . اقامت شب در کمپینگ شابیل.

روز ششم - شابیل ، قینریه

حرکت به سمت چشمه های ابگرم ایلاندو و قینریه و شنا کردن در استخر ابگرم 67 درجه که استفاده میشود برای آرامش. اقامت شب در کمپینگ قینریه

روز هفتم - قینریه ، اردبیل ، تهران

حرکت به سمت اردبیل و پرواز از اردبیل به سمت تهران.اقامت شب در هتل تهران.

روز هشتم - تهران (خروجی)

انقال از هتل به سمت فرودگاه و پرواز برگشت به خانه.

درباره شهرآیین

شرکت توسعه گردشگری شهرآیین ( سهامی خاص ) به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1393/6/24 تحت شماره 460313 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. این شرکت از شرکت های تابعه بانــک شــهر می باشد و وظیفه اصلی آن ایجاد تحول در صنعت گردشگری میباشد.